Uherkovich Orsolya – Konduktor, gyógypedagógus és TSMT terapeuta

2003-ban végeztem a Pető intézetben, majd egy alapítványi iskolában dolgoztam konduktorként. 2006-tól 7 gyermekem született, az otthon töltött időt szakmai tovább fejlődésre is felhasználtam. Gyógypedagógusi, és neveléstudományi diplomát szereztem, illetve elvégeztem a PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolát. Disszertációm elkészítése még folyamatban van.

A saját gyerekeimnél és sok más gyereknél is azt tapasztaltam, hogy egyre gyakoribb az eltérő fejlődésmenet, aminek komoly hatása van a gyerekek, családok életére, és a gyerekek iskolai beválásra. A saját gyerekeim közül eggyel három éven keresztül TSMT-t végeztünk, nagyon jó eredménnyel. A pozitív személyes tapasztalat folytán kezdtem el érdeklődni mélyebben is a TSMT terápia iránt, és vált meggyőződésemmé, hogy sok kisgyereken és családon tudnék ezzel a módszerrel segíteni.

Nagy Tószegi Cecilia – Szakvizsgázott gyógypedagógus, Dinamikus Szenzoros Integrációs (DSZIT) terapeuta

Mozgásvizsgálat (szenzomotoros fejlődés vizsgálata), szenzoros feldolgozási zavar/ szenzoros túlérzékenység szűrése, korai fejlődés komplex gyógypedagógiai vizsgálata, óvodás gyermekek iskolaérettségi vizsgálata, gyógypedagógiai tanácsadás

Hivatásom számomra segíteni, támogatni a gyermekeket fejlődésükben, a bennük rejlő lehetőségek kibontakoztatásában. Törekszem holisztikus szemlélettel végezni szakmai munkámat. 2000 óta dolgozom komplex gyógypedagógiai-pszichológiai diagnosztikában, egyenetlen, eltérő fejlődésmenetet mutató, részképesség zavarral, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek vizsgálatával. 2003 óta DSZIT diagnosztikával, terápiával, 2019 óta a gyermekek korai fejlődéshez kapcsolódóan kutatással is foglalkozom. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….