Stressz, szorongás kezelés

Mindennapi életünk része a stressz. A társadalmi és környezeti tényezők, munkahely, társas kapcsolatok mind-mind stresszforrásként lehetnek jelen az életünkben, hosszabb vagy rövidebb ideig. Probléma akkor alakulhat ki, ha a magas szintű stressz hosszabb távon, krónikusan fennáll az életünkben, amely aztán kimeríti a szervezetünket mind érzelmileg, mind fizikálisan, ezáltal sokféle szorongásos tünetet és pszichoszomatikus betegséget okozva. Teljesen kiküszöbölni ugyan nem tudjuk a stresszforrásokat az életünkből, de megtanulhatunk olyan technikákat, módszereket, amelyek segítségével hatékonyan tudjuk kezelni az életünkben jelenlevő stresszt. A terápiás munka során ilyen esetekben a saját testünkben érzett biztonságérzet helyreállítására törekszünk, hogy ezáltal vissza tudjuk nyerni a kontrollt az életünk felett.

Az Ön szakembere: Bíró Dorottya, Somos Alexandra

Tanulási nehézségek oldása

Egyetemi tanulmányaik során a hallgatók többször találhatják magukat olyan időszakban, amikor túlterheltnek, elakadva, vagy akár kiégve érzik magukat. A követelményeknek való megfelelés és állandó teljesítési kényszer mellett ez egyben egy érzékeny időszak is, amikor a fiatalok próbálják megtalálni saját hangjukat és a helyüket a világban, sok mindent kipróbálnak, és sok új emberrel és helyzettel találkoznak. Sokan az egyetem megkezdésével egyidőben hagyják el először a családi fészket is, és az önálló élet, az önmagukról való gondoskodás szintén extra teherként tud megjelenni. Azon hallgatók esetében, akik nem csak a családi fészket, de egyben az országukat is elhagyják a tanulmányaik folytatása érdekében, különös teherként tud megjelenni a más kultúrával és idegen nyelvvel való megismerkedés, és az abban való eltájékozódás kihívása. Ilyen helyzetekben nagy segítséget jelenthet egy biztonságot nyújtó, támogató terápiás kapcsolat egy olyan szakemberrel, aki maga is járt hasonló cipőben.

Az Ön szakembere: Bíró Dorottya, Somos Alexandra

Életút elakadások, önismereti problémák, önbizalom hiány segítése

Életünk során sokszor találhatjuk magunkat szemben olyan helyzettel, problémával, amely megoldásához, megfelelő kezeléséhez nem érezzük magunkat kompetensnek. Úgy érezhetjük, hogy erőforrásaink, rendelkezésre álló tudásunk és tapasztalataink nem elegendőek ahhoz, hogy sikeresen megküzdjünk az előttünk álló nehézséggel. A pszichológus a terápiás munka során elkíséri a klienst az önismereti úton, elősegítve, hogy egy reális képet kapjon saját magáról és helyzetéről a valódi erősségei és gyengeségei megismerésén, rejtett képességeinek és tartalékainak feltárásán keresztül. Ezenkívül az önismereti úton olyan élményekkel és eszközökkel is gazdagodhatunk, amelyek lehetővé teszik, hogy visszanyerjük az önmagunkban való hitet, bizalmat, és felvérteznek olyan erőforrásokkal, amelyekre szükségünk van az életünkben megjelenő elakadások, nehézségek legyőzéséhez.

Az Ön szakembere: Bíró Dorottya, Somos Alexandra

Sport teljesítmény növelése, elakadások oldása

A jó sportteljesítménynek számtalan faktora van, melyek közül elvitathatatlanul fontos a fizikai edzettség mellett a lelki egyensúly és jóllét megléte is. A sportolók segítésében a pszichológus úgy jelenik meg, mint egyfajta mentális edző, aki a legjobb teljesítmény elérése érdekében a sportolót a mentális és érzelmi jóllét állapotának megtalálásához, és annak fenntartásához segíti. A sportpszichológus segíthet feltárni az esetleges teljesítményromlás, teljesítménystagnálás okait, feloldani azokat a lelki elakadásokat, amelyek a jó teljesítmény útjában állnak, és segíthet megtalálni az egyensúlyt a sportkarrier és a civil élet között.

Az Ön szakembere: Somos Alexandra

Gyászfeldolgozás

“A gyász az ár, amit meg kell fizetnünk azért, hogy volt merszünk szeretni” Egy szerettünk halálával bennünk is végleg megszakad valami. Visszafordíthatatlanul. Egy gyászidőszak küzdelmekkel teli és kemény. Rapszódikus, magasságokkal s mélységekkel kevert. Olyan komplex, hogy nem húzható rá minden személyre ugyanaz a gyászreakció. Amikor az ember “túl sokáig “vagy “túl mélyen” gyászol, akkor a környezete hajlamos kritizálni vagy tovább lépésre motiválni.
Meg kell értenünk ,hogy nincsen túl nagy fájdalom egy ember elvesztése esetében. Amikor a környezet sietett a gyászmunkát- még ha azt jóindulatból, szeretetből teszi is – , kontraproduktív lehet.

A gyászkísérés során , éppen az a cél, hogy mindezen indulatok
megoszthatóvá váljanak. A megfelelő szakember egy olyan társ aki fogja a kezét a gyászolónak és igazodik a tempóhoz amivel gyógyulni próbál.

Hinnünk kell benne, hogy lelkünk összetört darabjai képesek újrarendeződni…..


Az Ön szakembere: Bíró Dorottya